Het stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting World Servants Bolsward bestaat uit:

Voorzitter:

Rein de Jong

Secretaris:

Aron de Jong

Penningmeester:

Jetze Wijnja

Bestuursleden:

John Adema

Janke Kort

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60908637.

Een belangrijk doel van de stichting is fondswerving. Stort uw bijdrage op rekening: NL83RABO 0192 0682 61 t.n.v. de Stichting World Servants Bolsward